Geschiedenis


Honderd jaar Priet

Het is meer dan 100 jaar geleden, namelijk sinds 1912, dat Hendrik Priet en zijn vrouw Klasina v. Olm zich vanuit Bedum zich vestigden in Zuidhorn. In dit verhaal een beschrijving van de verschillende bedrijvigheden en plekken.

Kerkstraat
De woning en werkplaats, waarin ze begonnen, was aan de Kerkstraat en waarin het ambacht van koperslager, rijwielhersteller werd uitgeoefend. Ook kwam daar later de verkoop van muziekinstrumenten bij. 0p14 februari 1912 werd Jacob Willem (Job) geboren en later nog 2 dochters. Na verloop van tijd werd een start gemaakt van de aanleg van waterleiding en elektrische installaties. In 1938 trouwde Job Priet met Maria van der Kooi en zij kregen 1 zoon: Hendrik (Henk).

Na de oorlog werd op de stallen 6 volts aansluiting gemaakt gevoed door een accu. De stroom werd opgewekt door een dynamo aangedreven door de wind. Een zogenaamde windcharger (voorloper van de windmolen) werd op het dak geplaatst. De staart was een belangrijke plaats om reclame te maken. Mijn vader bedacht, in navolging van zijn oom (de zwager van mijn opa die v.d. Veen heette en in Bedum een rijwielfabriek had onder de naam VEENO), dat er achter de naam Priet best een O geplaatst kon worden. Dat was beter als reclame-uiting; zo is de naam PRIETO ontstaan.

Nieuwstraat
Ondertussen werd er in de Nieuwstraat een huis aangekocht en het assortiment uitgebreid met galanterieën en verkoop van haarden en kachels. Mijn moeder runde de winkel. Het huis stond op de plaats waar nu de Nieuwstraatpassage is. Het bedrijf breidde intussen en er kwam personeel in dienst. De huizen waarin een installatie gemaakt moest worden, werden ook voorzien van goten. In eerst instantie in gegalvaniseerd ijzer en daarna ook in zink en koper. Het koperslagersvak werd nog steeds door mijn opa uitgevoerd en zijn creatie is nog steeds te bewonderen in de Ned. Herv. Kerk in Zuidhorn: het doopvont werd door hem uit 1 plaat koper gedreven. Ook maakte hij voor zijn zwager grote tonnen voor het moffelen van de frames van de fietsen.

Voor autosloperij Knoop Aduard werden bij ons in de werkplaats de radiateurs van de auto’s op lekkage gecontroleerd. Dit gebeurde allemaal op de nieuwe locatie, Nieuwstraat 15, waar we een nieuwe werkplaats hadden gebouwd. Intussen werden in de nieuwe winkel de fietsen en de galanterieën van de hand gedaan en de radio’s, de snelwassers en centrifuges namen een plaats in en later de eerste zwart-wit televisies. Antennes verrezen op de daken. Ik weet nog best dat ik een keer terug kwam en dat mijn vader me vertelde dat ze via Lopik een preek op de buis hadden gezien en dat ze zelfs de tanden van de dominee konden zien.

De installaties werden groter en uitbreiding van werkzaamheden in andere plaatsen kwam op gang. Grote installaties werden in Leek gemaakt, zoals de katoenspinnerij van de Bamshoeve en meerdere bedrijfshallen volgden.

Weer stond er een verhuizing op het programma; deze keer naar Nieuwstraat 12, voorheen meubelmaker Bos. Een nieuwe tak van installatie werd toegevoegd nl. de aanleg van aardgasleiding en verkoop van gaskachels. Ook de ruimte voor verkoop van elektrische apparaten, zoals koelkasten en diepvriezers, werd uitgebreid. Jaren later werd de aankoop van Nieuwstraat 10 gerealiseerd.

Schoolstraat
Schoolstraat 1 werd aangekocht en afgebroken. Daar verrees een grote loods voor de auto’s en materialen t.b.v. het installatiewerk. In het jaar 1962 trouwde Henk met Rika Hoff en zij kregen 3 kinderen: 1 meisje en 2 jongens. In 1967 overleed mijn vader Job tijdens de EXZUNO, een tentoonstelling die regelmatig werd georganiseerd in de gemeente. De derde generatie was nu aan de beurt om het bedrijf over te nemen. Weer kwam en een nieuwe tak van installatie bij: centrale verwarming. Ook in het winkelgebeuren veranderde er veel: de opkomst van kleuren TV, wasautomaten meer elektrische huishoudelijke apparaten.

De winkel werd het domein van Rika. Op installatiegebied gingen we landelijk opereren en maakten we van Purmerend tot Almelo en daarboven tandartsenpraktijken in samenwerking met een leverancier van de benodigde apparaten.

Het terrein waar de loods stond was in de jaren ‘70 voor de gemeente interessant om een marktterrein te realiseren. Er werd een deal gemaakt. De leegstaande kleuterschool, Schoolstraat 2a, was een onderhandelingsobject en voor ons een goed alternatief om alles onder een dak te hebben.

Intussen groeide Zuidhorn ook behoorlijk en dat was voor ons aanleiding om intern te gaan verbouwen en het totale winkeloppervlak uit te breiden tot160 m2, het assortiment te vergroten en een bredere keus te laten zien.

Intussen had zoon Jaap te kennen gegeven dat hij, nadat hij enkele jaren bij een groot installatiebedrijf had gewerkt, graag in de zaak wilde werken. Zo gebeurde. In 1992 trouwde Jaap met Bineke van der Helm. Henk en Rika gingen verhuizen en Jaap en Bineke gingen bij de zaak wonen en kregen 2 kinderen.

Holtweg
De jaren gingen zonder veel bijzonderheden voorbij totdat het gebouw van de waterleiding aan de Holtweg werd aangekocht. Er volgde eerst een splitsing tussen winkel en installatiebedrijf. In 2011 werd het pand aan de Nieuwstraat verkocht en vertrok de familie met bedrijf geheel naar de Holtweg.

Installatietechnisch veranderde er weer het een en ander: datanetten, zonneboilers, zonne-energie, draadloze verbindingen enz. enz.

De inkooporganisatie waar in werd deelgenomen veranderde van Sprinterorganisatie naar EP, een internationaal bedrijf. Een reden om mee te doen tegen goed concurrerende prijzen en zo de apparaten ‘in de markt te zetten’

Bovenstaande geschiedenis heeft alleen een kans van slagen, wanneer zowel man als vrouw er volledig achterstaan en dat is in ons geval voor 100% het geval.

Nog enkele bestuurlijke en maatschappelijke dingen van de mannelijke tak van de familie:

H. Priet Sr.           * 1886 – Ϯ 1963 Raadslid; dirigent muziekkorpsen; oprichter handelsvereniging; Schrijver van historische toneelstukken w.o. Mepsche van ‘t Faan en Jonkvrouwe Clant van Hanckema, cabaret voor Zuidhorns mannenkoor e.v.a.

J.W. Priet              * 1912 – Ϯ 1967 Organisator van tentoonstellingen; bestuurslid paardensportver.;          Bestuurslid Bond van Loodgieters; bestuur handelsver enz

H. Priet                 * 1938 Bestuur en voorz. handelsvereniging D.E.S; gewestelijk, provinciaal en landelijk bestuur Ver. Ned. Installateurs; Voorzitter landelijk van de inkooporganisatie en meerdere bestuursfuncties

J.W.G Priet         * 1964 Vrijwilliger bij de Brandweer Zuidhorn

Ik sluit dit verhaal af met de slogan van mijn vader Job:

HET IS PRIET DIE DE SERVICE BIEDT!

maart 2012,

Henk Priet